Diensten Vinken Administratie en Advies

ADMINISTRATIE

 • Begeleiden van (startende) ondernemers.
 • Opzetten en verzorgen van je financiële administratie.
 • Bedrijfsadvisering in de ruimste zin van het woord.
 • Begrotingen.
 • Maandcijfers en kwartaalcijfers.
 • Jaarrekening (ook geconsolideerd).
 • Publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel (BV).
 • Liquiditeits- en rentabiliteitsprognoses.
 • Diverse ad hoc rapportages.

FISCAAL

 • Aangiften omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en dividendbelasting.
 • Het verstrekken van fiscale adviezen.
 • Het verzorgen van correspondentie met de belastingdienst.

SALARISSEN

 • Loonstroken.
 • Jaaropgaven personeel.
 • Arbeidscontracten.
 • Ziek- en herstelmeldingen.
 • Pro forma loonberekeningen.
 • Alle benodigde overzichten.