Harmonielaan 27 Someren-Eind

Samen de omgeving mooier en groener maken voor de toekomst!

Je kunt bij Vinken Landschapsontwikkeling terecht voor advies en begeleiding bij je plannen voor landschapsontwikkeling.

Waar ben je naar op zoek?

Ik wil mijn omgeving groener maken.
Wil je op jouw agrarische gronden aan de slag met een andere invulling van het gewas bijvoorbeeld een bloemenweide of een kruidenrijk grasland dan liggen hier wellicht mogelijkheden.
Ik heb al groen aangelegd in het verleden.
Je hebt in het verleden al een plan uitgevoerd voor het vergroenen van je omgeving. Er zijn mogelijk kansen om een beheervergoeding aan te vragen. Ik kan je hierbij helpen. Neem maar eens contact op!
Ik heb een landschappelijke inpassingsverplichting.
Je hebt bouwgrond in het buitengebied en je bent verplicht om hier landschappelijke inpassing toe te passen.  Als het om een verplichting gaat vanuit de overheid, dan zijn er geen subsidie mogelijkheden. Ik denk graag met je mee over de mogelijkheden voor het groener maken van je bouwgrond.
Stap 1: Landschapstypen en streekeigen landschapselementen:
Samen kijken wij naar welk landschapstype van toepassing is op jouw grondgebied.
Stap 2: Samen bekijken we welke thema’s van toepassing zijn.

Een thema kan zijn

  • cultuurhistorie

  • beheer

  • landschapsontwikkeling

  • boerenlandvogels en bijen

  • klimaatadoptie

  • beleving

Stap 3: Elementen
Als het landschapstype en de thema’s bekend zijn gaan we de keuze bepalen voor geschikte landschapselementen, waterelementen, kruidenranden of een wandelpad over boerenland.
Stap 4: Plan maken en vergoedingen aanvragen

ik stel voor jou een plan op en vraag samen met je de subsidie aan.

Stap 5: Uitvoering en controle

Als je de subsidiebeschikking hebt ontvangen kun je aan de slag. Je kunt het plan zelf uitvoeren of dit laten doen. Ik kan je hierbij adviseren. De omgevingsdienst Brabant Noord controleert in de hele provincie steekproefsgewijs de aanleg en het onderhoud.

Wanneer kan Vinken landschapsontwikkeling iets voor je betekenen?
  • Je woont in de provincie Noord-Brabant, specifiek in rayon 9, zie kaart.
  • Je plangebied ligt buiten de bebouwde kom.
  • Je plangebied ligt buiten de NNB.
  • Je plangebied ligt buiten het bouwblok van jouw perceel.
Agragrisch Natuur Beheer – Deurne
Afgelopen voorjaar hebben we 22 hectaren bloemenranden aangelegd rondom de Deurnese Peel en de Astense Peel. Op zaterdag 10 juli 2021 is er een excursie geweest op deze akkers. De organisatie lag bij Peelslandschap Deurne.
Boogerd
In 2020 is in Someren-Eind een hoogstamfruitboomgaard aangeplant. Dit is in samenwerking gedaan met buurtgenoten en Summers landschap. De buurtgenoten onderhouden de boomgaard. De bewoners van Someren-Eind mogen het fruit plukken.
Martien Vinken
Wie ben ik en hoe is mijn bedrijf ontstaan?
Op mijn eigen percelen grasland heb ik landschappelijke elementen aangelegd, denk aan poelen, knotbomen, bloemenranden, elzenhagen en dergelijke. Veel heb ik kunnen realiseren vanuit subsidies die de overheid verstrekt. Daarnaast ben ik een van de gezichten van Summers Landschap. Als vrijwilligers houden wij ons bezig met het verfraaien van het Somerens Landschap: de aanleg van akkerranden, het onderhouden van knotbomen en de aanleg van o.a. boomgaarden. Deze werkzaamheden zijn echt mijn passie en wat is nu mooier dan van je passie je werk maken én ook nog eens een grote bijdragen leveren aan de Nederlandse natuur!

Wil jij jouw omgeving mooier en groener maken?

meer groen
begeleiding
subsidies
Copyright © 2023 Vinken Landschapsontwikkeling
Met ❤ gemaakt door Loeihard!
arrow-right